Notifee

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

GDPR

Ostatnia aktualizacja: 19.6.2023

Czym jest GDPR?

GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to nowe rozporządzenie UE, które zastąpi dyrektywę UE o ochronie danych z 1995 r. i znacznie zwiększy ochronę danych osobowych obywateli UE oraz zaostrzy obowiązki organizacji, które gromadzą lub przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wejdzie w życie 25 maja 2018 r.
Czy GDPR ma zastosowanie do mnie?
Podczas gdy istniejące prawodawstwo UE (dyrektywa UE o ochronie danych z 1995 r.) reguluje podmioty w UE, zakres terytorialny GDPR jest znacznie szerszy, ponieważ będzie on miał również zastosowanie do przedsiębiorstw spoza UE, które:
(a) sprzedają swoje produkty osobom w UE lub które
(b) monitorują zachowanie osób w UE.
Innymi słowy, nawet jeśli masz siedzibę poza UE, ale kontrolujesz lub przetwarzasz dane obywateli UE, będziesz objęty GDPR.
Notifee.cz s.r.o. jest w pełni zaangażowana w przestrzeganie GDPR. Duch GDPR jest bezpośrednio zgodny z naszymi podstawowymi wartościami ochrony prywatności klientów i ich praw do własnych danych. Od maja 2020 r. Notifee.cz s.r.o. jest zgodne z GDPR, podobnie jak nasi partnerzy.

Funkcje produktu skoncentrowane na zgodności z GDPR

Nasz zespół stworzył funkcje niezbędne do zapewnienia, że my i nasi klienci jesteśmy zgodni z GDPR. Notifee.cz s.r.o. zapewnia już następujące funkcje ochrony danych i prywatności:

Anonimizacja adresu IP:
domyślnie Notifee.cz s.r.o. przechwytuje tylko pierwsze trzy oktety adresu IP, aby zapewnić całkowitą anonimowość tych adresów. Zgoda.

Dane subskrybenta:
po wyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień, usługa powiadomień push przeglądarki tworzy losowo wygenerowany identyfikator subskrybenta. Identyfikator ten nie może być wykorzystany do identyfikacji konkretnej osoby.

Usuwanie danych:
Notifee.cz s.r.o. automatycznie usuwa dane z wygasłych punktów końcowych, a klienci mają pełną kontrolę nad swoimi danymi. Mogą wylogować się z przeglądarki w dowolnym momencie, a ich dane zostaną usunięte z naszych systemów. Przechowywanie danych: nasi użytkownicy mogą korzystać z funkcji konta, aby usuwać lub aktualizować swoje dane. Skróciliśmy również okres przechowywania usuniętych danych do 90 dni.

Nowe funkcje:
Szczegółowa kontrola nad zebranymi danymi uczestników poprzez ustawienia prywatności.
Umożliwienie subskrybentom korzystania z ich praw dotyczących ich danych osobowych przechowywanych przez ciebie na serwerach Notifee.com Ltd za pomocą Preferencji powiadomień:
Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do usunięcia (dowolnych) danych osobowych
Prawo do wycofania zgody
Będziemy aktualizować tę stronę o harmonogram zmian i informacje o tym, jak można z nich korzystać, aby zachować zgodność z GDPR.

Pytania?
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące GDPR - chętnie z Tobą o tym porozmawiamy. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@notifee.pl.